Home

Bekijk de autosave


mapping and creating the future

“The treasure of unity is found by those who look within” – Rumi

We leven in een tijd die dringend om verandering lijkt te vragen. We lijken er meer en meer van overtuigd dat we als mensheid de bronnen van de aarde te veel uitputten en dat in het verleden gegroeide systemen minder functioneren. Dit brengt een tijd van chaos met zich mee, wat voor sommige mensen angstig is. Ze willen dingen onder controle houden. Het is goed om dit te erkennen. Een crisis biedt ook een opening tot nieuwe bewegingen. Bewegingen die voortkomen uit een groter bewustzijn, uit nieuwe waarden zoals liefde, verbinding en vertrouwen en uit de motivatie om iets te willen veranderen.

Een nieuwe wereld begint bij onszelf.

We zijn onbewust, collectief, en generaties lang verstrikt in beperkende collectieve geloofssystemen. We opereren en reageren vanuit en in deze bubbel. We zijn onderdeel van een probleem en we zijn er tegelijkertijd de veroorzaker van. De vraag is wat de houdbaarheidsdatum is van deze bubbel, van dit systeem.

Verandering begint met ons bewust zijn. We kunnen niets transformeren waar we ons niet van bewust zijn. Alleen dan zal ons pad vrij zijn voor een authentiek antwoord. Een antwoord dat dienend is voor onszelf, onze directe omgeving en het grote geheel.

We kunnen door meditatie stap voor stap ons bewustzijn verruimen waardoor we ontvankelijk worden voor het nieuwe. We worden zo deelnemer van een wereld in transitie en zullen in staat zijn het innovatieve krachtenveld van natuurlijke intelligentie te (h)erkennen, gebruiken en stimuleren.

We live in a time that seems to require change. The world is more global than ever, the world’s population has grown expansively, the Earth itself is becoming exhausted and appears to be protesting, and the social and economic systems are based on fear, power, and control and seem to be in their twilight years. It is a time of chaos, of not knowing, but also a time with the potential for innovation. The Corona crisis, the ecological crisis, or any other crisis is a test case that shows where our challenges and possibilities are. A new level of awareness seems to be needed that operates from the rediscovery from the love, connection, and trust within us.

A new world starts with us

We are unconsciously, and collectively for generations entangled in limiting belief systems. We operate and respond from and in this bubble. We are part of a problem and we are also the cause of it. The question is what is the best-before date of this bubble, of this system.

Change starts with our awareness. We cannot transform anything that we are not aware of. Only then will our path be clear for an authentic answer. An answer that serves ourselves, our immediate environment, and the bigger picture.

Through meditation, we can gradually expand our consciousness so that we become receptive to the new. We become a participant in a world in transition and will be able to recognize, use and stimulate the innovative force field of natural intelligence.

Studio Satellight

Locatie

Nervistraat 3
3822 EE Amersfoort

Contact

31 6 81478929
krijnie@krijnibeyen.nl

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag