Home

Bekijk de autosave


mapping and creating the future

“The treasure of unity is found by those who look within” – Rumi

We leven in een tijd die om verandering lijkt te vragen. De wereld is mondialer dan ooit, de wereldbevolking is expansief gegroeid, de aarde zelf raakt uitgeput en lijkt te protesteren en de maatschappelijke en economische systemen zijn waarschijnlijk in hun nadagen. Het is een tijd van chaos, van niet-weten, maar ook een tijd met de potentie van vernieuwing. De Corona-crisis of welke crisis dan ook, is een testcase, die laat zien waar onze uitdagingen liggen. Er lijkt op elk niveau nieuw leiderschap nodig, dat vanuit liefde, verbinding en vertrouwen en vanuit een ruimer bewustzijn opereert.

Een nieuwe wereld begint bij onszelf.

We zijn onbewust, collectief, en generaties lang verstrikt in overtuigingen die ons beperken. Er vinden wereldwijd positieve en negatieve bewegingen plaats. De negatieve bewegingen zorgen voor de uitvergroting van tegenstellingen. De positieve omarmen het integrale denken vanuit onvoorwaardelijkheid. Het zien van het ongeziene. Juist dan zal ons pad vrij zijn voor een evolutionaire ontwikkeling in een wereld waarin het leven veilig, verbindend en duurzaam is, met technologie die verantwoord wordt toegepast, met politieke en economische systemen die ons ondersteunen, met onderwijs dat vrije kinderen opleidt.

Alles is energie

We kunnen door meditatie ons bewustzijn verruimen (onze energie verhogen) waardoor we ontvankelijk worden voor vernieuwende inzichten over ons eigen en het collectieve functioneren (gedrag en overtuigingen). We kunnen ons bevrijden van oud gedrag, ernaar streven dat we gelukkig zijn en dat we onze passie volgen. Allemaal elementen waardoor we ons energieniveau verhogen, de potentie vergroten voor heling en innovatie en vanuit liefde voor onszelf, de ander en het andere leven.

Hoe meer mensen hier binnen eigen kunnen en weten meewerken, hoe meer effect dit zal hebben op ons sociale, maatschappelijke en economische bestel.

MAPPING THE FUTURE – methode

MEDITATIE

Bij meditatie trainen we onszelf om meer en meer in een staat van geestelijke stilte en ruimtelijkheid te zijn. In deze “ruimte” kan door het inbrengen van een intentie het nieuwe gericht uitgenodigd worden. Dit is inmiddels diepgaand getest door wetenschappers zoals Lynn McTaggert en Jo Dispenza. Zij hebben jaren lang gewerkt met kleine en grote meditatiegroepen. Een intentie – vraag of uitdaging – kan eigenlijk alles zijn, een proces, product, ontwikkeling of iets persoonlijks. We weten inmiddels dat meditatie in groepsverband een effect heeft op alle deelnemers en hun directe en indirecte omgeving.

MEDITATIE – INTENTIE – CREATIE

Door meditatie en intentie wordt een stroom van inzichten en ideeën losgemaakt, die vervolgens verwerkt wordt in een korte creatieve oefening. De keuze voor de vorm is aan de deelnemers: tekst, gedicht, muziek, tekening, collage, beeld etc. Deze oefening is een manier om in de intuïtieve flow te blijven van de rechter hersenhelft en niet te vervallen in verklaringen. Ook wordt zo dat wat ervaren is, gedocumenteerd.

DELEN VAN DE ERVARING

Naar aanleiding van de creatie vertellen de deelnemers over hun in`zichten. De anderen luisteren en zeggen eventueel wat ze horen. Zo kunnen de ervaringen in de groep resoneren om iedereen weer te inspireren. Wandelende vragen worden gedeelde wandelende vragen en wandelende antwoorden. De uitkomsten zijn transparant en kunnen vrij gebruikt en ingebed worden in ieders leven, bedrijf of werk.

Samen creëren en vermenigvuldigen. Caring and sharing.


Mapping the future


Door het genoemde proces van meditatie, intentie, creatie en presencing maken we met elkaar ruimte voor de toekomst. Mapping the future – een toekomst waar we allemaal deel van uitmaken en waarvoor we met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Een innovatie lab bestaat uit 8 – 10 deelnemers die elke 2 weken en minstens 8 keer bij elkaar komt. De bijeenkomsten zijn online en duren ongeveer 2 uur. Ze zijn gericht op een thema (onderzoeksvraag) maar ook een open platform voor datgene wat in het moment speelt op persoonlijk en collectief niveau. Het is een plek waar we in en vanuit vertrouwen werken. We vormen een sangha of we doen aan teambuilding. De coherentie die in onszelf en onderling ontstaat, ondersteunt het veld van inzicht.

Deze video die ik op Facebook zag, deed me denken aan de oneindige ruimte van mogelijkheden: https://www.facebook.com/scatterdpearl/videos/309429673430133


Adopteer een innovatietraject


Ik heb de laatste jaren veel ervaring opgedaan met intentie, meditatie en creatie vanuit een systemische blik. Zowel voor mijzelf, in mijn relatie met anderen, in kunstprojecten, bij bedrijven/startups en in innovatietrajecten.

Als u als persoon, bedrijf of organisatie open staat voor onze visie, open staat voor een verrijkend proces met verschillende mensen of een maatschappelijk relevante vraag heeft, die misschien betrekking heeft op uw bedrijf of organisatie (of andersom) dan kunt u aan een innovatie lab deelnemen of er eentje adopteren. We werken dan een paar maanden samen aan een voor u en iedereen verhelderend traject. De ervaring laat zien dat een dergelijk traject voedend is voor uw organisatie en medewerkers, inzichten geeft en een effect heeft op saamhorigheid en productiviteit. Uitkomsten kunnen worden ingebed in uw organisatie en zullen tevens maatschappelijk resoneren.

Studio Satellight

Locatie

Nervistraat 3
3822 EE Amersfoort

Contact

31 6 81478929
krijnie@krijnibeyen.nl

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag