Home

Bekijk de autosave


mapping and creating the future

“The treasure of unity is found by those who look within” – Rumi

We leven in een tijd die vraagt om ingrijpende veranderingen. In de laatste 30 jaar is de wereld op versnelde wijze nog mondialer geworden, is de wereldbevolking expansief gegroeid, lijken traditionele energiebronnen binnen afzienbare tijd uitgeput en heeft de technologie zich in enorme stappen ontwikkeld. Dit laatste biedt mogelijkheden van meer en andere verbinding en het geheel lijkt het noodzakelijk te maken om het economische en maatschappelijke bestel anders in te richten. De Corona-crisis voelt als een testcase, die laat zien welke gevolgen een wereldcrisis kan hebben en hoe we met elkaar tekort schieten om gezamenlijk en op geïntegreerde mondiale wijze te werk te gaan. Er lijkt op elk niveau nieuw leiderschap nodig te zijn, dat vanuit liefde, verbinding en vertrouwen vorm krijgt. Hoe we met onszelf omgaan reflecteert hoe we met de wereld omgaan. Als we onszelf voeden, voeden we de wereld. Om dit te bereiken zullen we met elkaar ons bewustzijn moeten verruimen om te zien wat nodig is.

Wat helpt ons?

Een nieuwe wereld begint dus bij onszelf. Een nieuwe wereld begint bij de onderkenning dat we als mensen en communities vaak vastzitten in oude patronen. We zijn onbewust collectief en generaties lang verstrikt door aannames en overtuigingen waardoor we zelfs niet zien dat deze ons afgescheiden houden en ervan weerhouden om verder te kijken of in actie te komen.. En natuurlijk zijn er visionairs en ontwerpers met prachtige ideeën. Maar het lijkt eerst nodig om tegenstellingen te erkennen en te slechten. Het lijkt nodig dat iedereen een stem krijgt, wit of gekleurd, man of vrouw. Het lijkt nodig dat mensen onvoorwaardelijk gezien worden in en voor wat ze zijn. Het lijkt nodig om eerst het collectieve onder ogen te zien en wonden te helen. Juist dan zal ons pad vrij zijn voor een evolutionaire ontwikkeling in een wereld waarin het leven veilig en duurzaam is, met technologie die verantwoord wordt toegepast, met politieke systemen die ons ondersteunen, met onderwijs dat vrije kinderen opleidt. Een wereld met meer verbinding tussen mensen en onszelf. Een wereld waarin we het positieve in elkaar zien. Een wereld waarin we oog hebben voor het welzijn van alle mensen en systemen zodat (leven op) deze aarde een natuurlijke balans vindt.

Het is vooral tijd dat we hier met elkaar en ieder voor zich verantwoordelijkheid voor nemen. Tijd om in te zien dat we het zelf in de hand hebben om wonden te helen en gebeurtenissen te sturen.

Alles is energie

Wij zijn energie. Om meer inzicht te krijgen in de potentie tot verandering – of het nu in of buiten onszelf is – wil ik beschrijven hoe energie werkt. Er is verdichte energie die we materie noemen en die we kunnen waarnemen met onze zintuigen en er is vrije energie die nog niet vast ligt. Verdichte energie gaat ook over vaststaande (persoonlijke of maatschappelijke) overtuigingen en kan in het ergste geval leiden tot ziektes (of stagnatie in maatschappelijke ontwikkeling). Vrije energie beweegt, heeft nog geen vorm of overtuiging en heeft daarom de potentie om een nieuwe richting en inzichten te vinden ofwel heling en innovatie.

Wij staan zelf aan de basis van verandering. We kunnen verdichte energie (overtuigingen, normen, vaststaande ideeën etc. over onszelf en over de wereld) bewegen en vrijer maken. Het gevolg is dat we ons openen voor nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten betreffen ons persoonlijk en ons als deel van een groep, organisatie of land. Ze resoneren dus in het grote geheel. Hoe meer mensen werken aan het vrij maken van energie, hoe meer effect dit zal hebben op ons sociale, maatschappelijke en economische bestel. We bewegen ons als het ware naar een hoger bewustzijnsniveau.

MEDITATIE

Meditatie is een beoefening waarbij we onszelf trainen om meer en meer in een staat van geestelijke stilte en ruimtelijkheid te zijn. In deze ” ruimte” is het mogelijk om meer en meer vrije energie te vinden, waardoor het nieuwe uitgenodigd kan worden. De mystiek van meditatie is opgepikt en uitgetest door wetenschappers zoals Lynn McTaggert en Jo Dispenza. Zij hebben gewerkt met kleine en grote meditatiegroepen en hebben de technieken verfijnd, waarmee we bewust intentie (= energie) kunnen sturen. Niet alleen onze eigen energie maar ook de energie van een proces, product, ontwikkeling of voor iemand anders. We weten inmiddels dat meditatie in groepsverband een effect heeft op alle deelnemers en hun directe en indirecte omgeving.

MEDITATIE – INTENTIE – CREATIE

Door meditatie en intentie in groepen (Innovatie labs) wordt een stroom van vrije energie ofwel nieuwe inzichten losgemaakt. In de groepen die ik faciliteer is, na intentie en meditatie, een korte creatieve oefening de volgende stap. De keuze voor de vorm is aan de deelnemers: tekst, gedicht, muziek, tekening, collage, beeld etc. De creatieve oefening is een manier om in de intuïtieve flow te blijven van de rechter hersenhelft en niet te vervallen in verklaringen. Ook wordt zo dat wat ervaren is, gedocumenteerd.

DELEN VAN DE ERVARING

Naar aanleiding van de creatie vertellen de deelnemers over hun in`zichten. De anderen luisteren en zeggen eventueel wat ze horen. Zo kunnen de ervaringen in de groep resoneren om iedereen weer te inspireren. Wandelende vragen worden gedeelde wandelende vragen en wandelende antwoorden. De uitkomsten zijn transparant en kunnen vrij gebruikt en ingebed worden in ieders leven, bedrijf of werk.

Samen creëren en vermenigvuldigen. Caring and sharing.


Mapping the future


Door het genoemde proces van meditatie, intentie, creatie en presencing maken we met elkaar ruimte voor de toekomst. Mapping the future – een toekomst waar we allemaal deel van uitmaken en waarvoor we met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Het “ideale” innovatie lab bestaat uit 8 – 10 deelnemers die elke 2 weken en minstens 8 keer bij elkaar komt. De bijeenkomsten zijn online en duren ongeveer 2 uur. Ze zijn gericht op een thema (onderzoeksvraag) maar ook een open platform voor datgene wat in het moment speelt op persoonlijk en collectief niveau. Het is een plek waar we in en vanuit vertrouwen werken. We vormen een sangha of we doen aan teambuilding. De coherentie die in onszelf en onderling ontstaat, ondersteunt het veld van inzicht.

Deze video die ik op Facebook zag, deed me denken aan de oneindige ruimte van mogelijkheden: https://www.facebook.com/scatterdpearl/videos/309429673430133


Adopteer een innovatietraject


Ik heb de laatste jaren veel ervaring opgedaan met intentie, meditatie en creatie vanuit een systemische blik. Zowel voor mijzelf, in mijn relatie met anderen, in kunstprojecten, bij bedrijven/startups en in innovatietrajecten.

Als u als persoon, bedrijf of organisatie open staat voor onze visie, open staat voor een verrijkend proces met verschillende mensen of een maatschappelijk relevante vraag heeft, die misschien betrekking heeft op uw bedrijf of organisatie (of andersom) dan kunt u aan een innovatie lab deelnemen of er eentje adopteren. We werken dan een paar maanden samen aan een voor u en iedereen verhelderend traject. De ervaring laat zien dat een dergelijk traject voedend is voor uw organisatie en medewerkers, inzichten geeft en een effect heeft op saamhorigheid en productiviteit. Uitkomsten kunnen worden ingebed in uw organisatie en zullen tevens maatschappelijk resoneren.

Studio Satellight

Locatie

Nervistraat 3
3822 EE Amersfoort

Contact

31 6 81478929
krijnie@krijnibeyen.nl

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag